YTN-yhteyshenkilöt tukenasi paikallisesti 

YTN-yhteyshenkilö on esimiesten ja asiantuntijoiden edustaja, jonka oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Rahoitusalan yhteyshenkilösopimuksen perusteella. Yhteyshenkilö ja hänelle varayhteyshenkilö valitaan sellaisissa osuuspankeissa, joissa on vähintään 10 YTN:ään järjestäytynyttä jäsentä.

Voit ottaa yhteyttä oman pankkisi yhteyshenkilöön, mikäli sellaista ole, katso yhteyshenkilöistä se kuka on lähimpänä sinua

1. Yhteyshenkilön valtuutus ja mittasuhteet

 • perustuu rahoitusalan TES:n liitteenä olevaan yhteyshenkilösopimukseen
 • koskee yrityksiä, joissa on vähintään 10 YTN:ään järjestäytynyttä jäsentä
 • jäsenet valitsevat varsinaisen ja varahenkilön kahdeksi/kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
 • yhteyshenkilöllä on samansisältöiset oikeudet kuin neuvottelevalla luottamusmiehellä, viimeisimmän työehtosopimuksen mukaisesti myös irtisanomissuoja
 • yhteyshenkilöä ei saa yhteyshenkilötehtävien vuoksi asettaa huonompaan asemaan kuin muita yrityksen esimiehiä ja asiantuntijoita


2. Yhteyshenkilön toimen tarkoitus

 • yhteyshenkilö edustaa YTN:ään järjestäytyneitä jäseniä työsuhteen ehtoja ja yt-lain mukaisia asioita koskevissa neuvotteluissa
 • yhteyshenkilö toimii linkkinä jäsenkuntansa ja OEA:n sekä YTN:n välillä


3. Yhteyshenkilön keskeiset tehtävät ja vastuualueet

 • osallistuminen yt-neuvottelukunnan kokouksiin sekä jäsenkuntansa informointi
  kokouspäätöksistä
 • hankkia palautetta "kentältä" sekä tehdä sen pohjalta ja muutoinkin kehittämisehdotuksia oman jäsenkuntansa työehtojen ja –olosuhteiden parantamiseksi
 • oman jäsenkuntansa aktiivinen kouluttaminen ja informointi edunvalvontaan ja työehtoihin liittyvissä kysymyksissä
 • hyvän neuvotteluilmapiirin edistäminen hoitamalla aktiivisesti suhteita sekä PRO:n luottamusmiehiin että yrityksen ylimpään johtoon
 • pitää rekisteriä oman yrityksensä esimiehistä ja asiantuntijoista sekä aktivoida heitä järjestäytymään kuin myös edunvalvontatyöhön
 • toimia "kummina" oman OP-liittonsa alueella toimivien pienempien op:ien asiantuntijoille ja esimiehille
 • muutoinkin toimia positiivisena esimerkkinä omassa työtehtävässään


4. Yhteyshenkilön toimen edellyttämä osaaminen

 • velvollisuus osallistua YTN:n sekä muiden tahojen järjestämään edunvalvontaa ja henkilöstöasioita koskevaan koulutukseen
 • velvollisuus oma-aloitteisesti perehtyä TES- ja muihin työehtoja koskeviin kysymyksiin


5. Yhteyshenkilön muu toiminta

 • osallistuminen oman alueen kummipankkitapaamisiin kuin myös muihin edunvalvontaa palveleviin tilaisuuksiin
 • koulutus- ja informaatiotilaisuuksien järjestäminen omalla alueella yhteistyössä yritysyhdistyksen, YTN:n ja muiden vastaavien tahojen kanssa
 • Yhteyshenkilöiden toimikausi on kolme vuotta.