YTN-OEA:n yhteyshenkilöt tukenasi paikallisesti 

YTN-OEA Yhteyshenkilö on esimiesten ja asiantuntijoiden edustaja, jonka oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Rahoitusalan yhteyshenkilösopimuksen perusteella. Yhteyshenkilö ja hänelle varayhteyshenkilö valitaan sellaisissa osuuspankeissa, joissa on toimihenkilöitä vähintään 150 ja joissa on vähintään 10 YTN:ään järjestäytynyttä jäsentä.

Voit ottaa yhteyttä oman pankkisi yhteyshenkilöön, mikäli sellaista ole, katso yhteyshenkilöistä se kuka on lähimpänä sinua

1. Yhteyshenkilön valtuutus ja mittasuhteet

 • perustuu rahoitusalan TES:n liitteenä olevaan yhteyshenkilösopimukseen
 • koskee yrityksiä, joiden toimihenkilömäärä on vähintään 150 ja joissa on vähintään 10 YTN:ään järjestäytynyttä jäsentä
 • jäsenet valitsevat varsinaisen ja varahenkilön kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
 • yhteyshenkilöllä on samansisältöiset oikeudet kuin neuvottelevalla luottamusmiehellä, viimeisimmän työehtosopimuksen mukaisesti myös irtisanomissuoja
 • yhteyshenkilöä ei saa yhteyshenkilötehtävien vuoksi asettaa huonompaan asemaan kuin muita yrityksen esimiehiä ja asiantuntijoita


2. Yhteyshenkilön toimen tarkoitus

 • yhteyshenkilö edustaa YTN:ään järjestäytyneitä jäseniä työsuhteen ehtoja ja yt-lain mukaisia asioita koskevissa neuvotteluissa
 • yhteyshenkilö toimii linkkinä jäsenkuntansa ja OEA:n sekä YTN:n välillä


3. Yhteyshenkilön keskeiset tehtävät ja vastuualueet

 • osallistuminen yt-neuvottelukunnan kokouksiin sekä jäsenkuntansa informointi
  kokouspäätöksistä
 • hankkia palautetta "kentältä" sekä tehdä sen pohjalta ja muutoinkin kehittämisehdotuksia oman jäsenkuntansa työehtojen ja –olosuhteiden parantamiseksi
 • oman jäsenkuntansa aktiivinen kouluttaminen ja informointi edunvalvontaan ja työehtoihin liittyvissä kysymyksissä
 • hyvän neuvotteluilmapiirin edistäminen hoitamalla aktiivisesti suhteita sekä PRO:n luottamusmiehiin että yrityksen ylimpään johtoon
 • pitää rekisteriä oman yrityksensä esimiehistä ja asiantuntijoista sekä aktivoida heitä järjestäytymään kuin myös edunvalvontatyöhön
 • toimia "kummina" oman OP-liittonsa alueella toimivien pienempien op:ien asiantuntijoille ja esimiehille
 • muutoinkin toimia positiivisena esimerkkinä omassa työtehtävässään


4. Yhteyshenkilön toimen edellyttämä osaaminen

 • velvollisuus osallistua YTN:n sekä muiden tahojen järjestämään edunvalvontaa ja henkilöstöasioita koskevaan koulutukseen
 • velvollisuus oma-aloitteisesti perehtyä TES- ja muihin työehtoja koskeviin kysymyksiin


5. Yhteyshenkilön muu toiminta

 • osallistuminen oman alueen kummipankkitapaamisiin kuin myös muihin edunvalvontaa palveleviin tilaisuuksiin
 • koulutus- ja informaatiotilaisuuksien järjestäminen omalla alueella yhteistyössä yritysyhdistyksen, YTN:n ja muiden vastaavien tahojen kanssa


Yhteyshenkilöiden yhteystiedot

 • Yhteyshenkilöiden toimikausi on kahdesta kolmeen vuotta pankin valinnan mukaisesti. Nykyisten yhteyshenkilöiden toimikausi päättyy siis joko vuoden 2017 tai 2019 lopussa, jolloin pankkikohtaisilla vaaleilla valitaan uudet yhteyshenkilöt