OEA:n hallitus 

OEA:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaien varajäsen. Hallituksen jäsenet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri koulutuksen omaavien, eri tehtäväalueilla toimivien ja eri puolilla Suomea työskentelevien jäsenten keskuudesta.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, joka alkaa vuosikokouksesta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä voi sama henkilö olla yhteensä enintään kaksi toimikautta peräkkäin.

OP Esimiehet ja Asiantuntijat OEA ry:n hallitus

Hallituksen jäsenet vuoden 2020 vuosikokouksesta alkaen:

Puheenjohtaja

Eero Jaakkola
asiakkuusjohtaja
OP Uusimaa

puh. 010 254 2145

   

Varapuheenjohtaja

Sievänen Sanna
riskienhallintapäällikkö
OP Osuuskunta

Puh. 010 25 23732

  

Varsinaiset jäsenet

Kari Westergren

Timo Kalmari

Mikko Haataja

Jussi Kulmala

Ari-Pekka Alalahti

Tiina Sudensalmi

Varajäsenet

Jouni Hönö

Tuula Kokkila

Tiina Suni

Niina Eriksson

Antti Repo

Mikko Rantanen